ścinać


ścinać
ścinać {{/stl_13}}{{stl_8}}cz. ndk VIIIa, ścinaćam, ścinaća, ścinaćają, ścinaćany {{/stl_8}}– ściąć {{/stl_13}}{{stl_8}}dk Va, zetnę, zetnie, zetnij, ściął, ścięli, ścięty {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'o czymś, co rośnie pionowo lub sterczy w górę: odcinać coś od jego korzeni lub podstawy': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ścinać uschłe drzewo przed domem. Ściąć parę róż. Ściąć włosy. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'tnąc, posługując się narzędziem o płaskim ostrzu, usuwać, odcinać zewnętrzną część, warstwę czegoś' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'dokonywać na kimś egzekucji przez odcięcie mu głowy': {{/stl_7}}{{stl_10}}Przywódców rebelii rozkazał ściąć. Zdarzało się, że ścinano za błahe przewinienia. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_8}}pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'uderzając siłą rozpędu w jakieś przeszkody, przewracać je, odrywać ich części, uszkadzać je': {{/stl_7}}{{stl_10}}Spadający samolot ściął górne piętro domu. Ciężarówka wpadła w poślizg, ścięła latarnię i wylądowała na skarpie. Ścinał wszystko, co znalazło się na jego drodze. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_8}}środ. {{/stl_8}}{{stl_7}}'stawiać komuś ocenę niedostateczną na egzaminie; obcinać, oblewać': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ściął go z fizyki. To bardzo surowa komisja, ścina niemal wszystkich zdających. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}6. {{/stl_12}}{{stl_7}}'powodować przejście jakiejś substancji płynnej w stałą (np. zamarzanie, krzepnięcie) ': {{/stl_7}}{{stl_10}}Mróz ściął staw. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}7. {{/stl_12}}{{stl_7}}'o białku: powodować zmianę wewnętrznej struktury pod wpływem czynników fizycznych (np. temperatury) lub chemicznych' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}8. {{/stl_12}}{{stl_8}}sport. {{/stl_8}}{{stl_7}}'w siatkówce, tenisie, kometce: atakując, uderzać piłkę (lotkę) z góry pod jak najmniejszym kątem (zwykle znad siatki) ' {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • ścinać — 1. Ból, przerażenie, widok czegoś itp. ścina twarz «ból, przerażenie, widok czegoś itp., powodując silny wstrząs uczuciowy, sprawia, że twarz nieruchomieje»: Nagle – przerażenie ścina jej twarz: fotel jedzie ku niagarskiej przepaści. M. Wańkowicz …   Słownik frazeologiczny

  • ścinać — → ściąć …   Słownik języka polskiego

  • ścinać – ściąć — {{/stl 13}}{{stl 8}}{komuś} {{/stl 8}}krew w żyłach {{/stl 13}}{{stl 7}} powodować wielki wstrząs uczuciowy, przerażenie, grozę : {{/stl 7}}{{stl 10}}Opowieści uchodźców ścinały krew w żyłach. Widok miejsca zbrodni ściął mu krew w żyłach. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ścinać się – ściąć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} o cieczach, substancjach płynnych: przechodzić w stan stały; krzepnąć, zestalać się, tężeć, zamarzać : {{/stl 7}}{{stl 10}}Galaretka już prawie się ścięła. Jest tak zimno, że woda …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ścinać – ściąć zakręt [drogę] — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} jechać nieprzepisowo, po najkrótszej linii, na zakręcie wjeżdżając na przeciwny pas jezdni : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kierowca ściął zakręt i spowodował zderzenie czołowe. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ścinać się — Krew komuś ścina się zob. krew 13 …   Słownik frazeologiczny

  • ciąć — ndk Xc, tnę, tniesz, tnij, ciął, cięła, cięli, cięty 1. «dzielić jednolitą całość na części, oddzielać coś od jednolitej całości, np. ostrym narzędziem; krajać, ścinać, rozcinać, wycinać» Ciąć materiał nożyczkami. Ciąć bandaż w kawałki, na… …   Słownik języka polskiego

  • ściąć — dk Xc, zetnę, zetniesz, zetnij, ściął, ścięła, ścięli, ścięty ścinać ndk I, ścinam, ścinasz, ścinają, ścinaj, ścinał, ścinany 1. «oddzielić coś od podstawy, całości, usunąć coś skądś za pomocą ostrego narzędzia» Ściąć trawę, gałęzie. Ściąć las.… …   Słownik języka polskiego

  • kosić — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIb, koszę, kosićsi, koś, koszony {{/stl 8}}– skosić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} ścinać zboże, trawę, zielonki kosą lub przy użyciu maszyny : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • cieniować — ndk IV, cieniowaćniuję, cieniowaćniujesz, cieniowaćniuj, cieniowaćował, cieniowaćowany 1. «w malarstwie, grafice i innych dziedzinach operujących barwami: uwydatniać, uplastyczniać szczegóły za pomocą mocniejszych barw, odcieni, cieni, różnej… …   Słownik języka polskiego